Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς

Βάση Δεδομένων Δασικού Χάρτη
Το υπ’αριθμ. 2671/09-07-2012 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αν. Αττικής

Ο δασικός χάρτης της περιοχής Κηφισιάς, τα όρια κάλυψης του οποίου εκτείνονται και σε περιοχές πέραν των διοικητικών ορίων της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς, Δήμου Κηφισιάς, όπως αυτά χορηγήθηκαν από την Κτηματολόγιο Α.Ε., καλύπτοντας περιοχές/ τμήματα άλλων διοικητικών διαιρέσεων των όμορων Δήμων αναρτάται επίσης:

 • στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή 153 42, τηλ. 210 63 95 280)
 • στο Δασαρχείο Πεντέλης (Κλεισθένους 403, 153 44 Γέρακας, τηλ. 2106135010)
 • στο δήμο Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης 2, 14562 Κηφισιά, τηλ. 213-2007100)
 • στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ: www.ypeka.gr
 • στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: www.ktimatologio.gr

Επιπλέον, τα τμήματα/περιοχές του δασικού χάρτη, που καλύπτουν περιοχές αρμοδιότητας των παρακάτω υπηρεσιών αναρτώνται:

 • στο Δασαρχείο Πάρνηθας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 142, Αχαρνές, τηλ. 210 2434061-3)
 • στα δημοτικά καταστήματα των περιοχών (Αχαρνών, Πεντέλης)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:

 • Στο τηλεφωνικό κέντρο της Κτηματολόγιο ΑΕ : 210-6505600
 • Στην ενότητα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” στην ιστοσελίδα: www.ktimatologio.gr
 • Στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, τηλέφωνο: 2106395280
 • Στο Δασαρχείο Πεντέλης, τηλέφωνο: 210-6135010
 • Στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Κηφισιάς: 213-2007100

Υποβολή αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη μέχρι την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012. Για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό, ως πέρας της παραπάνω προθεσμίας ορίζεται η Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012.
Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικές / μη δασικές).

Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας:

 • ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: www.ktimatologio.gr
 • αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου στην έδρα της Υπηρεσίας, Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2 (3ος όροφος), Αγ. Παρασκευή – Τ.Κ. 15342 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 π.μ. -14.30 μμ)

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο e-mail: webapps@ktimatologio.gr. Επισημαίνονται τα εξής: α)όταν οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σ’ έντυπη μορφή τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον αλλά και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, υποβάλλονται στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, β)όταν οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον αλλά και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, μπορούν να υποβάλλονται κι αυτά σαρωμένα μέσω της εφαρμογής ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σ’ έντυπη ή ψηφιακή μορφή (π.χ. cd μορφή) στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων
Έντυπο αντιρρήσεων

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux