Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

Βάση Δεδομένων Δασικού Χάρτη
Το υπ’αριθμ. 2651/5-7-2012 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Αν. Αττικής

Ο δασικός χάρτης της περιοχής Δροσιάς του Δήμου Διονύσου αναρτάται επίσης:

 • στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή 153 42, τηλ. 210 63 95 280)
 • στο Δασαρχείο Πεντέλης (Κλεισθένους 403, 153 44 Γέρακας, τηλ. 2106135010)
 • στο Δήμο Διονύσου – Δημ.Ενότητα Δροσιάς (Γρ. Λαμπράκη 19, 145-72 Δροσιά, τηλ. 213-2140100).
 • στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ: www.ypeka.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:

 • Στο τηλεφωνικό κέντρο της Κτηματολόγιο ΑΕ : 210-6505600
 • Στην ενότητα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” στην ιστοσελίδα: www.ktimatologio.gr
 • Στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, τηλέφωνο: 2106395280
 • Στο Δασαρχείο Πεντέλης, τηλέφωνο: 210-6135010
 • Στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Διονύσου: 213-2140100

Υποβολή αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2012. Για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στο εξωτερικό, ως πέρας της παραπάνω προθεσμίας ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2012.
Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικές / μη δασικές).

Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας:

 • ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: www.ktimatologio.gr
 • αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, Γραφείο Πρωτοκόλλου στην έδρα της Υπηρεσίας, Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2 (3ος όροφος), Αγ. Παρασκευή – Τ.Κ. 15342 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 π.μ. -14.30 μμ)

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο e-mail: webapps@ktimatologio.gr. Επισημαίνονται τα εξής: α)όταν οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σ’ έντυπη μορφή τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον αλλά και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, υποβάλλονται στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, β)όταν οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον αλλά και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, μπορούν να υποβάλλονται κι αυτά σαρωμένα μέσω της εφαρμογής ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σ’ έντυπη ή ψηφιακή μορφή (π.χ. cd μορφή) στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων
Έντυπο αντιρρήσεων

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux