Πληροφορίες Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) Αθηνών Α'

Π.Ράλλη και Σαλαμινίας 2 Τ.Κ. 11855 Αθήνα

15/11/2022

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 οι Αιτήσεις για Αρχική Άδεια Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών θα γίνονται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Υπουργείου  (ΦΕΚ B 5801/14.11.2022) https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/  

Τα ήδη κλεισμένα ραντεβού που εμπίπτουν στις άνω κατηγορίες πραγματοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Τα προγραμματισμένα ραντεβού για κατάθεση ΕΒΝΔ  και επανεκδόσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην Υπηρεσία μας ως την έναρξη της ηλεκτρονικής τους κατάθεσης.

Οι αποφάσεις χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής που εκδίδονται μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο μέσω χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(σε εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4251/2014).

Η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας κατοίκων Δήμου Αθήνας, για ορισμό ραντεβού και παροχή πληροφόρησης πραγματοποιείται μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τον dam_a_info@attica.gr,   αποκλειστικά για επανέκδοση άδειας διαμονής, Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, για πληροφορίες, αιτήσεις επίσπευσης, βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής, βεβαιώσεις κατ’ εφαρμογή της περ. 7Α της παρ. Β του αρ. 20 του ν.4251/14. Όλη η υπόλοιπη αλληλογραφία διενεργείται μόνο μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Ο λογαριασμός dam_a@attica.gr καταργείται και αιτήματα που θα σταλούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δικαιολογητικά Αδειών Διαμονής

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Για πληροφορίες σχετικά με την πορεία του φακέλου σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://pf.emigrants.ypes.gr/pf

03/05/2022: Τα προγραμματισμένα ραντεβού (Καταθέσεις, Επιδόσεις, Λήψη Βιομετρικών) κοινού και δικηγόρων της Τρίτης 3/5/2022 τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω τεχνικού προβλήματος θα μεταφερθούν την Παρασκευή 6/5/2022
 
07/04/2022: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 
Δείτε την Ανακοίνωση 
 
05/04/2022: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 
Δείτε την Ανακοίνωση 
 
 
01/04/2022: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 
Δείτε την Ανακοίνωση 
 
24/03/2022: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους για την έκδοση του υπ’ αριθμ. 148453/22 από 14-3-2022 εγγράφου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου που αφορά στη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου σύμφωνα με το οποίο:

Ο πολίτης τρίτης χώρας, με την επιτυχή υποβολή της αίτησης για την ηλεκτρονική ανανέωση του τίτλου διαμονής του, λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της ανωτέρω βεβαίωσης και για όσο χρόνο αυτή ισχύει, ο κάτοχός της διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαμβάνει του συνόλου των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τον τίτλο διαμονής του οποίου την ανανέωση αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014. Η βεβαίωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος”.

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης
 
 
14/03/2022: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 139)
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
15/02/2022: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
27/01/2022: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τα προγραμματισμένα ραντεβού επανεκδόσεων και παραλαβής αποφάσεων (π.χ. απορριπτικές, Ε.Β.Ν.Δ., ληγμένες άδειες), που δεν πραγματοποιήθηκαν την ΤΡΙΤΗ 25/01/2022 και την ΤΕΤΑΡΤΗ 26/01/2022, θα μεταφερθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/02/2022.

 
24/01/2022: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25/1/2022.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ 24/1 ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΗΣ 25/1 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΑΜ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

24/01/2022: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δε΄ίτε εδώ την ανακοίνωση.

28/12/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Παράταση αδειών διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης.

Σύμφωνα με την Απόφαση 479988/2021 ΦΕΚ6248/Β/27-12-2021, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.

16/12/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
18/11/2021:Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθήνας
 
16/11/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
14/10/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
12/07/2021: Επικαιροποιημένη Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών
 
31/05/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για Εξαιρετικούς Λόγους
 
26/04/2021: Από τις 26/4/2021 υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ραντεβού για τις ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ άδειες οι οποίες μετατρέπονται σε ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με την αλλαγή του διαβατηρίου σας, αποστέλλοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική δ/νση : dam_a@attica.gr
 
31/03/2021: Λόγω παύσης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος την Τετάρτη 31/3/2021 τα προγραμματισμένα ραντεβού μεταφέρονται αυτούσια την Παρασκευή 2/4/2021
 
26/03/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
17/02/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
16/02/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
12/02/2021:  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
 
04/02/2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
 
22/01/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να τους δοθεί ραντεβού κατάθεσης εξαιρετικών λόγων να μην στέλνουν νέο μήνυμα για να πληροφορηθούν αν έλαβαν τελικά ραντεβού ή να μην προσέρχονται στου χώρους της Υπηρεσίας για να λάβουν τη σχετική πληροφορία.

Θα απαντηθούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα κατά τη σειρά που λήφθηκαν έως ότου να κλειστούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Τούτο θα γίνει σε δύο φάσεις: θα δοθούν ραντεβού για τις πρώτες δύο εβδομάδες και κατόπιν, μετά τις δύο εβδομάδες, θα δοθούν τα ραντεβού των επόμενων δύο εβδομάδων.

Όσοι δεν λάβουν καμία απάντηση τεκμαίρεται ότι δεν έλαβαν ραντεβού για τον επόμενο ένα μήνα τουλάχιστον.

21/01/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
03/01/2021: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
28/12/2020: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
11/12/2020: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
04/12/2020ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19)
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
27/11/2020ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19)
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
17/11/2020ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19)
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
 
10/11/2020: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19)
 
Δείτε την Ανακοίνωση
 
 
07/11/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Δείτε το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφορικά με την λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς επίσης και την λειτουργία των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.
 
30/10/2020: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 
Ενημερώνουμε τους πολίτες τρίτων χωρών και τους πληρεξούσιους δικηγόρους αυτών ότι από την Τρίτη 3/11/2020 μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού ανανέωσης των αδειών διαμονής τους μέσω της εφαρμογής

https://applications.migration.gov.gr/

Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους αδειών διαμονής που έληξαν το διάστημα 1/12/2019 ως 30/6/2020. Οι ενδιαφερόμενοι αφού εγγραφούν ως χρήστες της εφαρμογής, μπορούν να επιλέξουν τον ορισμό ραντεβού για την υποβολή αιτήματος ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.

21/10/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους πολίτες τρίτων χωρών και τους πληρεξούσιους δικηγόρους αυτών ότι από σήμερα Τετάρτη 21/10/2020 μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού ανανέωσης των αδειών διαμονής μέσω της εφαρμογής

https://applications.migration.gov.gr/

η οποία θα είναι διαθέσιμη από 26/10/2020 ως 31/1/2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για κατόχους αδειών διαμονής που έληξαν το διάστημα 1/12/2019 ως 30/6/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού εγγραφούν ως χρήστες της εφαρμογής, μπορούν να επιλέξουν τον ορισμό ραντεβού για την υποβολή αιτήματος ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.

05/10/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 30/9/2020 ΚΑΙ 1/10/2020 ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ :

30/9/2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 16/10/2020
1/10/2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 23/10/2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε μορφή pdf.

29/09/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
H υπηρεσία μας θα παραμείνει κλειστή για το κοινό Τετάρτη 30/9/20, Πέμπτη 1/10/20 και Παρασκευή 2/10/20 λόγω ενεργού κρούσματος covid-19. Θα ακολουθήσουν νεώτερες ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες που θα πραγματοποιηθούν τα ραντεβού των ημερών αυτών.
 
03/09/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η επικοινωνία με την υπηρεσία μας για κλείσιμο ραντεβού και παροχή πληροφόρησης γίνεται πλέον μέσω δύο λογαριασμών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τον dam_a@attica.gr αποκλειστικά για ραντεβού και τον dam_a_info@attica.gr αποκλειστικά για πληροφορίες.
 
Επαναλαμβάνουμε ότι ραντεβού μέσω email στο dam_a@attica.gr κλείνονται για τις εξής υποθέσεις:
 
-χορήγηση άδειας διαμονής
-χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
-επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω απώλειας και λόγω αλλαγής προσωπικών στοιχείων
-αλλαγή άδειας διαμονής από αορίστου σε δεκαετία
-αλλαγή μπλε βεβαίωσης
-παραλαβή και ανανέωση άδειας διαμονής που εκδόθηκε ληγμένη
-παραλαβή απορριπτικής απόφασης
 
 
30/7/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή προγραμματισμού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ μέσω της εφαρμογής
https://applications.migration.gov.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ αφού εγγραφούν ως χρήστες της εφαρμογής, μπορούν να επιλέξουν τον ορισμό ραντεβού για την υποβολή αιτήματος ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ καθώς & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ.

Προηγούμενες ανακοινώσεις των ΔΑΜ που ρυθμίζουν τρόπους κατάθεσης αιτημάτων που δεν εμπίπτουν στις παρατάσεις ή αποτελούν υποβολή αιτημάτων χορήγησης/κατάθεσης υπό προθεσμία, κλπ εξακολουθούν να ισχύουν (ιδίως η από 1/6/2020 ανακοίνωση όπου εμπεριέχονται και οδηγίες επικοινωνίας για προγραμματισμό ραντεβού και εξειδικευμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Επισημαίνουμε ότι, στην ανωτέρω εφαρμογή έχει ενσωματωθεί και η ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ.

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ
https://www.apdattikis.gov.gr/

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ
https://migration.gov.gr/

Η ΙΔΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ: Οι δικαιούχοι καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι θα πρέπει να επωφεληθούν της παράτασης ισχύος που έχει δοθεί και να αναμένουν να αιτηθούν ραντεβού σε επόμενο χρόνο επιτρέποντας την προτεραιότητα στους δικαιούχους που οι άδειές τους έχουν λήξει το 1ο εξάμηνο του 2020 ή και νωρίτερα.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο καθορισμός ραντεβού αφορά στην ανανέωση άδειας διαμονής ή την αλλαγή σκοπού και ανάλογα με τον αρχικό ορισμό θα πραγματοποιείται η κατάθεση. Αλλαγές την ημέρα της κατάθεσης ως προς το είδος του αιτήματος που κατατίθεται, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

21/7/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ 20/7/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΓΙΑ 8ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΥΤΩΝ (ΑΡΙθΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. 21221/2020-ΦΕΚ Β΄ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 3007)

Κατά το διάστημα ισχύος της οκτάμηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει όλα τα διακαιώματα που απορρέουν από τον τίτλο ή την βεβαίωση διαμονής του.

ΥΠΕΝΘΥΜΊΖΟΥΜΕ ΌΤΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ 1/12/2019 ΕΩΣ 30/6/20 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΕΩΣ 31/12/20 (ΑΡΙθΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. 14119/2020-ΦΕΚ Β΄ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 1654)

16/7/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι κάτοχοι αδειών διαμονής που λήγουν αποκλειστικά στο διάστημα από 1/7 έως 19/7 μπορούν να αιτηθούν ραντεβού ανανέωσης στο: dam_a@attica.gr

(Θα απαντηθούν μόνο τα μηνύματα που αφορούν στην ανωτέρω περίπτωση).

Επισημαίνουμε ότι τα εν λόγω ηλεκτρονικά μηνύματα θα πρέπει να σταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση έως και την 17/08/20. Για τον ορισμό των ραντεβού είναι απαραίτητη η αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου καθώς και του αριθμού διαβατηρίου και της ημερομηνίας λήξης της άδειας διαμονής.

18/6/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΜ Α’ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από 19/6/2020 τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ραντεβού για επίδοση αδειών διαμονής.

Το σχετικό link στο οποίο θα συνδέονται, αποκλειστικά και μόνο οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών και όχι οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι είναι : https://applications.migration.gov.gr/ .

Για τους εξουσιοδοτημένους Δικηγόρους, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθ. 2337/15-6/2020 Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του μόνο μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς) οι κάτωθι αιτήσεις:

  • Αιτήσεις εργοδοτών για έγκριση μετάκλησης
  • Αιτήσεις θεραπείας
  • Αιτήσεις επανεξέτασης
  • Αιτήσεις παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης
  • Αιτήσεις για έγκριση οικογενειακής επανένωσης (θεώρηση εισόδου)
  • Αιτήσεις που αφορούν στη γνωστοποίηση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας
  • Αιτήσεις για γνωστοποίηση απώλειας ή αλλαγής διαβατηρίου στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται επανέκδοση
  • Γενικές αιτήσεις (π.χ. για χορήγηση Βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής, αίτηση επίσπευσης κτλ)

ΌΣΑ E-MAIL ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux