Επικοινωνία με Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο  της διαδικασίας σταδιακής επαναλειτουργίας των υπηρεσιών μας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής θα δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: damb_notable@attica.gr ηλεκτρονικό μήνυμα ορισμού ραντεβού, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Ανανέωση άδειας διαμονής στην περίπτωση που αυτή επιδόθηκε ληγμένη.
  2. Επανέκδοση άδειας διαμονής.
  3. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής κατόχου ειδικής θεώρησης εισόδου τύπου D.
  5. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς.
  6. Χορήγηση μπλε βεβαίωσης στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε με την κατάθεση του αιτήματος.
  7. Χορήγηση και ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.
  8. Ανανέωση άδειας διαμονής στην περίπτωση που είναι κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας και εκδίδει νέο διαβατήριο (δεκαετία από αόριστη).
  9. Ανανέωση άδειας διαμονής στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι υγείας ή εργασίας και κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο εξωτερικό.

Επισημαίνουμε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα στέλνονται στην εν λόγω  ηλεκτρονική διεύθυνση για άλλους λόγους πλην  των ανωτέρω, δεν θα απαντηθούν από την υπηρεσία μας.

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι η επικοινωνία με την υπηρεσία μας για  παροχή  πληροφοριών, θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: damb_plirofories@attica.gr.

14/10/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

31/05/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για Εξαιρετικούς Λόγους

26/03/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

17/02/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. σχετικά με τη μεταφορά ραντεβού

16/02/21:  Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

12/02/21: Ορθή Επανάληψη Κοινής Ανακοίνωσης Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

22/01/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να τους δοθεί ραντεβού κατάθεσης εξαιρετικών λόγων να μην στέλνουν νέο μήνυμα για να πληροφορηθούν αν έλαβαν τελικά ραντεβού ή να μην προσέρχονται στου χώρους της Υπηρεσίας για να λάβουν τη σχετική πληροφορία.

Θα απαντηθούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα κατά τη σειρά που λήφθηκαν έως ότου να κλειστούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Τούτο θα γίνει σε δύο φάσεις: θα δοθούν ραντεβού για τις πρώτες δύο εβδομάδες και κατόπιν, μετά τις δύο εβδομάδες, θα δοθούν τα ραντεβού των επόμενων δύο εβδομάδων.

Όσοι δεν λάβουν καμία απάντηση τεκμαίρεται ότι δεν έλαβαν ραντεβού για τον επόμενο ένα μήνα τουλάχιστον.

21/01/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. για την κατηγορία εξαιρετικών λόγων

03/01/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

28/12/20: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

11/12/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. – παράταση απαγορευτικού

12/11/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

17/11/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

27/11/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

04/12/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux