Επικοινωνία με Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο  της διαδικασίας σταδιακής επαναλειτουργίας των υπηρεσιών μας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής θα δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: damb_notable@attica.gr ηλεκτρονικό μήνυμα ορισμού ραντεβού, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Ανανέωση άδειας διαμονής στην περίπτωση που αυτή επιδόθηκε μετά τη λήξη της.
  2. Επανέκδοση άδειας διαμονής.
  3. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής κατόχου ειδικής θεώρησης εισόδου τύπου D.
  5. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς.
  6. Χορήγηση μπλε βεβαίωσης στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε με την κατάθεση του αιτήματος.
  7. Χορήγηση και ανανέωση ειδικής  βεβαίωσης  νόμιμης διαμονής.

Επισημαίνουμε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα στέλνονται στην εν λόγω  ηλεκτρονική διεύθυνση για άλλους λόγους πλην  των ανωτέρω, δεν θα απαντηθούν από την υπηρεσία μας.

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι η επικοινωνία με την υπηρεσία μας για  παροχή  πληροφοριών, θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: damb_plirofories@attica.gr.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux