Κοινή ανακοίνωση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών

Λόγω παράτασης ως 14/12/20 του απαγορευτικού προς αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία της δημόσιας υγείας, εξακολουθεί να ισχύει η από 17/11/20 ανακοίνωσή μας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Η ΔΑΜ Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής βρίσκεται ως και την Παρασκευή 11/12/20 σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής σχετικά με τα προγραμματισμένα ραντεβού

Κατόπιν της Απόφασης του Συντονιστή ΑΔΑ περί προσωρινής αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας μας έως και 11/12/2020, σας γνωρίζουμε ότι τα ραντεβού που δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 2/12/2020 έως 10/12/2020 θα επαναπροσδιοριστούν από την υπηρεσία σε νέες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από 28/11/20 έως 11/12/20, για τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Δείτε την Ανακοίνωση

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Νοέμβριος 2020)

Νοέμβριος 2020

Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» της ΑΔ Αττικής

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής από σήμερα 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα, θέτει σε πλήρη λειτουργία, το Πληροφοριακό  Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ», με την αξιοποίηση του οποίου αντικαθίσταται η έντυπη εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία. Το σύστημα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοκόλλου, λήψης υπογραφών, ψηφιακής διακίνησης, διεκπεραίωσης, αρχειοθέτησης εγγράφων κ.λπ.

Πρόκειται για ένα νέο, αποτελεσματικό, ασφαλές και διαφανές σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε από στελέχη του Κέντρου Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και προσαρμόστηκε πλήρως στις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Από τη λειτουργία του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», πέρα από το οικονομικό όφελος, παρέχονται και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα όπως η εξοικονόμηση χρόνου καθώς και η τυποποίηση διαδικασιών που στην προέκτασή τους, είναι προς όφελος των υπαλλήλων του Δημοσίου αλλά και των Ελλήνων πολιτών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Το σύστημα ΙΡΙΔΑ φιλοξενείται στις υπηρεσίες Κυβερνητικού Νέφους (G-cloud) της ΓΓΠΣΔΔ και αξιοποιείται με μηδενικό κόστος και από άλλους φορείς του Δημοσίου, στους οποίους έχει ήδη διατεθεί από την Πολεμική Αεροπορία.

Συγκεκριμένα, το σύστημα λειτουργεί επιτυχώς στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στον e-ΕΦΚΑ, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς και σε πλήθος Δήμων σε όλη την Ελλάδα, ενώ η επέκτασή του συνεχίζεται. Παράλληλα, όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Χώρας, διαθέτουν τερματικούς κόμβους του ίδιου συστήματος για απλή ανταλλαγή εγγράφων. Όλοι οι φορείς που διαθέτουν το ΙΡΙΔΑ, ανταλλάσσουν ήδη έγγραφα μέσω του ίδιου συστήματος, δίχως τη μεσολάβηση  άλλου μέσου.

Η υψηλή εξειδίκευση και η αρμονική συνεργασία των Στελεχών της Ομάδας Υποστήριξης της ΙΡΙΔΑΣ του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθιστούν απόλυτα επιτυχημένο το εγχείρημα της μετάβασης του φορέα μας στην ψηφιακή εποχή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου για «εργασία εξ’ αποστάσεως»,  λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν από τον ιό Covid–19, το σύστημα «ΙΡΙΔΑ» είναι προσωρινά προσβάσιμο και μέσω διαδικτύου, δίδοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αλλά και των λοιπών φορέων, να εργάζονται με ασφάλεια και από την οικία τους.

Κοινή ανακοίνωση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών

Λόγω παράτασης ως 7/12/20 του απαγορευτικού προς αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία της δημόσιας υγείας, εξακολουθεί να ισχύει η από 17/11/20 ανακοίνωσή μας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρία 'ALI MUDASAR' κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την Περίληψη της Απόφασης

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων και των ρυθμίσεων αναφορικά με την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 134 του ν.4251/14, την Παρασκευή 20/11/2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την υπηρεσία για τη νέα ημερομηνία συνεδρίασης.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19)

Δείτε την Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αξίωσης Κληρονομικού Δικαιώματος ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΓΚΑΕΜ ΜΑΓΚΑΜΙ ΧΕΓΚΑΜΕ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux