Ανακοίνωση ΔΑΜ Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Τα ραντεβού κατάθεσης αιτημάτων καθώς και επιδόσεων αδειών διαμονής της Τετάρτης 5 Μαΐου 2021 μεταφέρονται στην Παρασκευή 7 Μαΐου στις ίδιες ώρες.

Η μεταφορά αυτή γίνεται λόγω βλάβης του ηλεκτρονικού συστήματος την ημέρα Τετάρτη.

Ανακοίνωση μεταφοράς ραντεβού ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιά & Νήσων

Κατά την Τετάρτη 5/5/2021 δεν κατέστη εφικτή η εξυπηρέτηση των προγραμματισμένων ραντεβού λόγω βλάβης του πληροφοριακού συστήματος.

Δείτε την Ανακοίνωση μεταφοράς των προγραμματισμένων ραντεβού.

Αναστολή λειτουργίας του Δασαρχείου Λαυρίου την Τρίτη 27/4/2021 λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19

Δείτε την σχετική Ενημέρωση

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Συντονιστή, των λοιπών αυτοτελών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α.Δ.Α.) οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Α.Δ.Α και των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης και της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Α., προϋπολογισμού 350.826,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€304.296,90 εκτιμώμενη συμβατική αξία έως 31-12-2023 + 46.529,25€ δικαίωμα παράτασης για 3 επιπλέον μήνες)

Δείτε εδώ την Διακήρυξη.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 "ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΤΟΜ) ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΛΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΦΩΝ ΧΟΡΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΜΩΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δείτε την Απόφαση Ανάρτησης

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux