Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου με προωθητήρα σε περιοχές του Δήμου Mάνδρας Ειδυλλίας (με ενδεικτικές θέσεις: "Δραμπαλέζα" , "Αγία Τριάδα" , "Άγιος Παντελεήμονας")

Δείτε εδώ την απλοποιημένη προκήρυξη:

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου με προωθητήρα σε περιοχές του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας (με ενδεικτικές θέσεις: "Άγιος Νεκτάριος" Βιλίων, "Πόρτο Γερμενό" Βιλίων, Νοτιοανατολικά της θέσης "Πουρνάρι" Μάνδρας κλπ

Δείτε εδώ την απλοποιημένη προκήρυξη:

Τροποποίηση της με αριθμ. 5869/22-01-2021 (ΑΔΑ: ΨNIΞΟΡ1Κ-21Β) Απόφασης μας περί “Ανάρτησης δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”

Δείτε εδώ την απόφαση:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2021», εκτιμώμενης αξίας 59.979,40 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Δείτε το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών

Δείτε την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε τη Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ-Γ.Σ.Υ)

Δείτε το Τεύχος Προϋπολογισμού

Δείτε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε το Τιμολόγιο Εργασιών

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή .pdf ή σε μορφή .xml

Δείτε τη Μελέτη του Έργου

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Μαλακάσας δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δείτε την Απόφαση Ανάρτησης

Επικαιροποιημένη Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών

Δείτε την Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Κουβαρά δήμου Σαρωνικού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δείτε την Απόφαση Ανάρτησης

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Ιούνιος 2021)

Ιούνιος 2021

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-Ι.Μ. Ζιχνών και Νευροκοπίου

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux