Επικοινωνία

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο νούμερο: 213 2035 600

ΟΜΑΔΙΚΑ E-MAIL ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προς τον Γραμματέα της Α.Δ.Α.
Προς τον Συντονιστή της Α.Δ.Α.
Προς τις Γενικές Διευθύνσεις
Προς Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Προς Γενική Δ/νση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
Προς Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας και προς όλες τις Διευθύνσεις αυτής Προς Γενική Δ/νση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής και προς όλες τις Δ/νσεις αυτής
Προς τις Γενικές Διευθύνσεις ΚΑΙ προς τις Διευθύνσεις
Προς τις Διευθύνσεις
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Δ/νση Οικονομικού
Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’ Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Υδάτων
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux