Τροποποίηση της με αριθμ. 5869/22-01-2021 (ΑΔΑ: ΨNIΞΟΡ1Κ-21Β) Απόφασης μας περί “Ανάρτησης δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”

Δείτε εδώ την απόφαση:

[…]

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Μαλακάσας δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δείτε την Απόφαση Ανάρτησης

Επικαιροποιημένη Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Κουβαρά δήμου Σαρωνικού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δείτε την Απόφαση Ανάρτησης

Πράξη ενσωμάτωσης προδήλων σφαλμάτων στον Δασικό Χάρτη Δήμων Ελληνικού, Γλυφάδας και Αλίμου, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών που αναρτήθηκε με την με αριθμ. 17297/12-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΗΗΟΡ1Κ-5Ρ1) απόφασή μας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 68024/8-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΧΕΟΡ1Κ-Ρ2Η) όμοια

Δείτε την Απόφαση

Ανακοίνωση ΔΑΜ Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής περί επίδοσης αποφάσεων χορήγησης - ανανέωσης αδειών διαμονής

Δείτε την Ανακοίνωση

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δείτε την Ανακοίνωση

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής δ/ε Κρυονερίου δήμου Διονύσου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δείτε την Απόφαση Ανάρτησης

Ανάρτηση καινοτομίας Δ/νσης Υδάτων Αττικής

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της καινοτομίας της Δημόσιας Διοίκησης, η εφαρμογή […]

Διαδικτυακοί Χάρτες Δ/νσης Υδάτων Αττικής

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της […]

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux