Κοινή ανακοίνωση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης σχετικά με την εκκίνηση του ηλεκτρονικού ραντεβού παραλαβής αδειών διαμονής.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Περίληψη Απόφασης Επιβολής Προστίμου

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36332/9520+34440/9065/12.06.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης […]

Περίληψη Απόφασης Επιβολής Προστίμου

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 38268/9924/12.06.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης […]

Τροποποίηση της αριθ. 74984/19949/13-9-2019 απόφασης περί καθιέρωσης ωρών προσέλευσης & αποχώρησης των υπαλλήλων των Διευθύνσεων & Αυτοτελών Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής & εισόδου κοινού

Δείτε την Ανακοίνωση

Πρόσκληση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών επιτροπών

Δείτε την Πρόσκληση

Παράταση προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη ενός Δικηγόρου

Δείτε την Απόφαση

Κοινή Ανακοίνωση Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ. Αττικής

1/6/2020

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της σταδιακής επαναλειτουργίας των ΔΑΜ […]

Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αττικής αναφορικά με την λειτουργία της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Ραντεβού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου που μας […]

Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

Η Λειτουργία των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης ανασχεδιάζεται. Σύμφωνα με […]

Έκτακτη Ανακοίνωση ως προς την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης

Δείτε την Ανακοίνωση

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux