Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα, Τηλ: 213 2035 787, Fax: 213 2035 789, e-mail: education@attica.gr

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έχει ως αρμοδιότητα τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ώστε να εφαρμοστούν κατάλληλα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και να μπορούν έτσι οι υπάλληλοι να ανταποκρίνονται με συνέπεια και ακρίβεια στις όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις των οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών των υπηρεσιών τους.

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του ΕΚΔΔΑ: Τεύχος 31, Τεύχος 32, Τεύχη 33-34

Οδηγός Επιμορφωνόμενων του ΙΝ.ΕΠ.

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα διαθέσιμα επιμορφωτικά σεμινάρια στη σελίδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux