Αυτοτελές Τμήμα Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών

Πουραϊμη Δ. 18, 13678, Αχαρνές, Τηλ: 210 2415 900, Fax: 210 2415 935

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Αχαρνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α’/216) υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εντάσσεται στην οργανωτική δομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στον Συντονιστή αυτής και έχει έδρα τις Αχαρνές.
Εξακολουθεί να ασκεί τις ανατεθείσες αρμοδιότητες, υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και τον συντονισμό της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux