Δ/νση Υδάτων

Μεσογείων 239 & Παρίτση, 154 51 Ν. Ψυχικό (2ος όροφος), Fax: 210 3725 728, e-mail: nero@attica.gr

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 3725 703
Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων
Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας
Γραμματεία
Τηλ: 210 3725 744, 210 3725 706

΄Ώρες κοινού: Καθημερινά 10:00-14:00 (αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού για θέματα που απαιτείται παροχή εξηγήσεων). Απόφαση καθορισμού ωραρίου εργασίας.

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Β. ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γ.1 Στατιστική και γεωχωρική ανάλυση εγγραφής σημείων Υδροληψίας στο ΕΜΣΥ 2014-2019

H Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εκπόνησε τεχνική έκθεση με στατιστικά στοιχεία και γεωχωρική ανάλυση εγγραφών υδροσημείων στο Εθνικό Σημείο Μητρώο Υδροληψίας ΕΜΣΥ για την περίοδο 2014-2019

Δ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (Web Gis Portal) Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε. ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΤ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (Ε.Μ.Σ.Υ)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux