Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Μεσογείων 239 & Παρίτση 145, 154 51, Ν.Ψυχικό, e-mail: pexo@attica.gr

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 3725771, Fax: 210 3725770
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού
Τηλ: 210 3725766
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
Τηλ: 210 3725776, Γραφείο Γραμματείας: 210 3725799

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux