Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα, e-mail: pliroforiki@attica.gr

Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων
Τηλ: 213 2035 643
Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων
Τηλ: 213 2035 744
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Τηλ: 213 2035 678

Η Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συστάθηκε με το υπ’αριθμ. 135 ΠΔ (228/Α’/27-12-10) και στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον 5ο όροφο, γραφείο 503.

Η Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της διοίκησης, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υποστηρίζει τεχνικά περισσότερα από 12 κτίρια όσον αφορά την δικτυακή τους υποδομή και περίπου 400 υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτά σε θέματα hardware-software. Ειδικά, από την διαμορφωθείσα στοχοθεσία έτους 2017 προκύπτουν τα εξής πεδία δραστηριοτήτων της Δ/νσης:

  • Εξυπηρέτηση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης υπαλλήλων
  • Επισκευές Η/Υ (λογισμικού-εξοπλισμού)
  • Ανάπτυξη/Συντήρηση δικτυακού τόπου Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανανέωση περιεχομένου και επεξεργασία/ανάρτηση νέου υλικού
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών/υπηρεσιών
  • Εφαρμογή, υποστήριξη και βελτίωση ηλεκτρονικών εφαρμογών/υπηρεσιών
  • Καθημερινή εποπτεία και υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των δικτυακών εγκαταστάσεων
  • Ανασχεδιασμός και εγκατάσταση νέας δικτυακής αρχιτεκτονικής στις υπηρεσίες της Α.Δ.Α. σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν
  • Εισήγηση για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux