Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων

Τμήμα Μητρώωου Αρρένων Αθηνών (Προϊσταμένη Τμήματος: Φωτεινή Φραγκισκάτου)
Τμήμα Μητρώου Αρρένων Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής
Τμήμα Μητρώου Αρρένων Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Μητρώου Αρρένων Νοτίου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων (Προϊσταμένη Τμήματος: Γεωργία Βρεττάκη)
Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας (Προϊστάμενος Τμήματος: Αθανάσιος Καλαντζής)
Τμήμα Αεροϋγειονομείου (Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Μακρή – Στανίτσογλου)

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: τηλ. 210 3258 343, φαξ 210 3258 320

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux