Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

Ψαρρών 19, 153 51, Παλλήνη, Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6604 900, για πληροφορίες e-mail: dam_anat_info@attica.gr, για ραντεβού e-mail: rdv-pallini@attica.gr

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 6604 901
Τμήμα Αδειών Διαμονής Α’
Τηλ: 210 6604 910
Τμήμα Ελέγχου
Τηλ: 210 6604 933
Τμήμα Αδειών Διαμονής Β’
Τηλ: 210 6604 902
Τμήμα Γραματείας
Τηλ: 210 6604 903

Η λειτουργία των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανασχεδιάζεται

 • 21/10/2021: Ανακοίνωση  για επαναπρογραμματισμό συνεδρίασης Επιτροπής Μετανάστευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης που είχε προγραμματιστεί για τις 15/10/2021 και αναβλήθηκε θα πραγματοποιηθεί στις 29/10/2021.

Ισχύουν οι ίδιες ώρες που αναφέρονται στις αρχικές προκλήσεις που είχαν αποσταλεί.

 • 14/10/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.
 • 18/06/2021: Ανακοίνωση σχετικά με επίδοση αποφάσεων χορήγησης – ανανέωσης αδειών διαμονής
 • 31/05/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για Εξαιρετικούς Λόγους
 • 06/05/2021: Ανακοίνωση μεταφοράς των ραντεβού της 5/5/2021 της ΔΑΜ Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
 • 12/04/2021: Ανακοίνωση σχετικά με επίδοση αποφάσεων χορήγησης – ανανέωσης αδειών διαμονής
 • 26/03/2021Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.
 • 17/02/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. σχετικά με τη μεταφορά ραντεβού
 • 16/02/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.
 • 12/02/2021: Ορθή Επανάληψη Κοινής Ανακοίνωσης Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.
 • 26/01/2021:  Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής σχετικά με την διαδικασία ανανέωσης βεβαιώσεων
 • 21/01/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να τους δοθεί ραντεβού κατάθεσης εξαιρετικών λόγων να μην στέλνουν νέο μήνυμα για να πληροφορηθούν αν έλαβαν τελικά ραντεβού ή να μην προσέρχονται στου χώρους της Υπηρεσίας για να λάβουν τη σχετική πληροφορία.

Θα απαντηθούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα κατά τη σειρά που λήφθηκαν έως ότου να κλειστούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Τούτο θα γίνει σε δύο φάσεις: θα δοθούν ραντεβού για τις πρώτες δύο εβδομάδες και κατόπιν, μετά τις δύο εβδομάδες, θα δοθούν τα ραντεβού των επόμενων δύο εβδομάδων.

Όσοι δεν λάβουν καμία απάντηση τεκμαίρεται ότι δεν έλαβαν ραντεβού για τον επόμενο ένα μήνα τουλάχιστον

 • 21/01/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. για την κατηγορία εξαιρετικών λόγων
 • 03/01/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.
 • 28/12/2020: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.
 • 14/12/2020: Ανακοίνωση περί της μεταφοράς για εξυπηρέτηση των ραντεβού από 02/12/2020 έως 10/12/2020 της ΔΑΜ Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής
 • 11/12/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. – παράταση απαγορευτικού
 • 04/12/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)
 • 03/12/2020: Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής σχετικά με τα προγραμματισμένα ραντεβού
 • 02/12/2020: Ανακοίνωση προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από 28/11/20 έως 11/12/20, για τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
 • 27/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)
 • 17/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)
 • 12/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)
 • 01/06/2020: Κοινή Ανακοίνωση Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Α.Δ. Αττικής
 • 13/05/2020: Ανακοίνωση όλων των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Α.Δ. Αττικής

Αρμοδιότητες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με τον Ν.3386/2005 “Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”, όπως ισχύει, είναι οι χορηγήσεις, ανανεώσεις, ανακλήσεις ή απορρίψεις αιτημάτων για άδεια διαμονής, η έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και κανονισμού Ε.Κ.1030/2002, δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, οι μετακλήσεις για παροχή εξαρτημένης εργασίας και αλιεργατών, οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής, οι εγκρίσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας, οι απαντήσεις σε αιτήματα πληροφορίας και περιεχομένου, η διαβίβαση εγγράφων.
Το Τμήμα Ελέγχου είναι επιπλέον αρμόδιο για τις επιβολές προστίμων και την αποστολή φακέλων στα Διοικητικά Δικαστήρια για την αντίκρουση αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής.
Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την οργάνωση και την τήρηση του αρχείου της Δ/νσης, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων που τηρούνται στο αρχείο, την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητάς μας και τη διάθεση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων.

Χρήσιμες συνδέσεις:

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση σε όλη τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τα έγγραφα που αφορούν στις αρμοδιότητές μας.

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας για πληροφόρηση σχετικά με την εργατική νομοθεσία και κυρίως τις συμβάσεις και τα πρόστιμα των εργοδοτών.

Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

ΟΤΑ διοικητικής μας αρμοδιότητας για πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων αλλοδαπών
www.dimos-oropou.gr
www.marathon.gr
www.rafina.gr
www.dionysos.gr
www.acharnes.gr
www.gerakas.gr
www.peania.gr
www.spata.gr
www.lavreotiki.gr
www.dimosaronikou.gr
www.vvv.gov.gr
www.koropi.gr
www.markopoulo.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18/11/2020

Στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων και των ρυθμίσεων αναφορικά με την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 134 του ν.4251/14, την Παρασκευή 20/11/2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την υπηρεσία για τη νέα ημερομηνία συνεδρίασης.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux