Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

Ψαρρών 19, 153 51, Παλλήνη, Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6604 900, για πληροφορίες e-mail: dam_anat@attica.gr, για ραντεβού e-mail: rdv-pallini@attica.gr

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 6604 901
Τμήμα Αδειών Διαμονής Α’
Τηλ: 210 6604 910
Τμήμα Ελέγχου
Τηλ: 210 6604 933
Τμήμα Αδειών Διαμονής Β’
Τηλ: 210 6604 902
Τμήμα Γραματείας
Τηλ: 210 6604 903

Η λειτουργία των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανασχεδιάζεται

  • 04/12/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)
  • 03/12/2020: Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής σχετικά με τα προγραμματισμένα ραντεβού
  • 02/12/2020: Ανακοίνωση προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από 28/11/20 έως 11/12/20, για τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
  • 27/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)
  • 17/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)
  • 12/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)
  • 01/06/2020: Κοινή Ανακοίνωση Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Α.Δ. Αττικής
  • 13/05/2020: Ανακοίνωση όλων των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Α.Δ. Αττικής

Αρμοδιότητες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με τον Ν.3386/2005 “Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”, όπως ισχύει, είναι οι χορηγήσεις, ανανεώσεις, ανακλήσεις ή απορρίψεις αιτημάτων για άδεια διαμονής, η έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και κανονισμού Ε.Κ.1030/2002, δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, οι μετακλήσεις για παροχή εξαρτημένης εργασίας και αλιεργατών, οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής, οι εγκρίσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας, οι απαντήσεις σε αιτήματα πληροφορίας και περιεχομένου, η διαβίβαση εγγράφων.
Το Τμήμα Ελέγχου είναι επιπλέον αρμόδιο για τις επιβολές προστίμων και την αποστολή φακέλων στα Διοικητικά Δικαστήρια για την αντίκρουση αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής.
Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την οργάνωση και την τήρηση του αρχείου της Δ/νσης, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων που τηρούνται στο αρχείο, την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητάς μας και τη διάθεση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων.

Χρήσιμες συνδέσεις:

Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση σε όλη τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τα έγγραφα που αφορούν στις αρμοδιότητές μας.

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας για πληροφόρηση σχετικά με την εργατική νομοθεσία και κυρίως τις συμβάσεις και τα πρόστιμα των εργοδοτών.

Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

ΟΤΑ διοικητικής μας αρμοδιότητας για πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία των τμημάτων αλλοδαπών
www.dimos-oropou.gr
www.marathon.gr
www.rafina.gr
www.dionysos.gr
www.acharnes.gr
www.gerakas.gr
www.peania.gr
www.spata.gr
www.lavreotiki.gr
www.dimosaronikou.gr
www.vvv.gov.gr
www.koropi.gr
www.markopoulo.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18/11/2020

Στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων και των ρυθμίσεων αναφορικά με την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 134 του ν.4251/14, την Παρασκευή 20/11/2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από την υπηρεσία για τη νέα ημερομηνία συνεδρίασης.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux