Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Σαλαμινίας 2, 118 55, Αθήνα, e-mail: dam_athinas_b@attica.gr

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 3403 350, 210 3403 351, Fax: 210 3403 355
Τμήμα Αδειών Διαμονής Κεντρικού Τομέα
Τμήμα Γραμματείας, Τηλ: 210 3403 341, Fax: 210 3403 358
Τμήμα Αδειών Διαμονής Νότιου Τομέα
Τμήμα Γραμματείας, Τηλ: 210 3403 341, Fax: 210 3403 358
Τμήμα Αδειών Διαμονής Βόρειου Τομέα
Τμήμα Γραμματείας, Τηλ: 210 3403 341, Fax: 210 3403 358
Τμήμα Αδειών Διαμονής Δυτικού Τομέα
Τμήμα Γραμματείας, Τηλ: 210 3403 341, Fax: 210 3403 358
Τμήμα Ελέγχου

Ανακοινώνεται ότι είναι πλέον προσβάσιμη στο κοινό η εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την πορεία φακέλου του κάθε αλλοδαπού. Πλέον κάθε αλλοδαπός μπορεί, πληκτρολογώντας το επώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου του να εισέρχεται ο ίδιος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://pf.emigrants.ypes.gr/pf στο σύστημα και να ενημερώνεται κάθε στιγμή, σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή του.Παρακαλούνται οι αλλοδαποί πολίτες που συναλλάσσονται με τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, να ενημερώνονται απευθείας από τη σχετική εφαρμογή για την πορεία της υπόθεσής τους ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επισκέψεις για απλές πληροφορίες στα γραφεία των Διευθύνσεων, που οδηγούν στη δημιουργία συνωστισμού και ουρών αναμονής, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της δικής τους εξυπηρέτησης.Η εξοικείωση του κοινού με τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής αναμένεται να συμβάλει καίρια στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αρμοδιότητες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής και ειδικότερα του Τμήματος Αδειών Διαμονής σύμφωνα με τον Ν.3386/2005 “Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι οι χορηγήσεις, ανανεώσεις, ανακλήσεις ή απορρίψεις αιτημάτων για άδεια διαμονής, η έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου και του κανονισμού Ε.Κ.1030/2002, δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, οι μετακλήσεις για παροχή εξαρτημένης εργασίας και αλιεργατών, οι εγκρίσεις θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση, οι ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής, οι εγκρίσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας, οι απαντήσεις σε αιτήματα πληροφορίας και περιεχομένου και η διαβίβαση εγγράφων.
Το Τμήμα Ελέγχου είναι αρμόδιο για τις επιβολές προστίμων και την αποστολή φακέλων στα Διοικητικά Δικαστήρια για την αντίκρουση αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής και τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις Δικαστικές Αποφάσεις.
Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την οργάνωση και την τήρηση του αρχείου της Δ/νσης, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων που τηρούνται στο αρχείο, τη διάθεση σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και εντύπων και τέλος την παροχή πληροφοριών στους πολίτες για κάθε θέμα αρμοδιότητάς μας τις ώρες και ημέρες υποδοχής κοινού και δικηγόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3386/2005 “η υποβολή αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ή για κάθε ανανέωση αυτής μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας, είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος αποκλειστικώς από αστυνομική αρχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική αρχή και με την προϋπόθεση τήρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του νόμου αυτού. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ή της ανανέωσης της, με δικαστικό επιμελητή ή τηλεομοιοτυπία, δεν είναι επιτρεπτή”.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux