Διοικητική Δομή - Οργανόγραμμα

 

Διοικητική Δομή – Οργανόγραμμα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Αναλυτική Υπηρεσιακή Δομή

Γραμματέας Α.Δ.Α. Γραφείο Γραμματέα
Συντονιστής Α.Δ.Α. Γραφείο Συντονιστή
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης
Αυτοτελές Τμήμα Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Αχαρνών
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διοίκησης Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Δ/νση Οικονομικού Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’ Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων
Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων  
Γενική Δ/νση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δ/νση Υδάτων
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux