Οι άνθρωποί μας

Στο ανθρώπινο δυναμικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οργανικά ανήκουν 698 υπάλληλοι. Το εκπαιδευτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία. Ειδικότερα, το 64% είναι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 46% – Τ.Ε. 18%), Πίνακας 1.  Από αυτούς το 23% διαθέτουν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους και το 4,3% διδακτορικούς τίτλους. Επίσης, στην κατηγορία των υπαλλήλων Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης το 32,5%  είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, επί του συνόλου των υπαλλήλων το 29 % είναι κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 7% είναι κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πίνακας 1

Επιπλέον, τα ηλικιακά στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα έχει ως εξής:  26-36 ετών: 113 υπάλληλοι, ποσοστό 16,2%,  37-47 ετών: 294 υπάλληλοι, ποσοστό 42,2%, 48-58 ετών: 253 υπάλληλοι, ποσοστό 36,3%,  59 και άνω: 36 υπάλληλοι, ποσοστό 5,1%, Πίνακας 2.  Επιπλέον, κάτω των 50 ετών είναι 460 υπάλληλοι, δηλαδή περίπου το 66%, ενώ κάτω των 40 ετών είναι 354 υπάλληλοι, δηλαδή ποσοστό περίπου 58,8%.

Πίνακας 2

Ποιοι είμαστε
Τι προσφέρουμε στους πολίτες

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux