Νόμος 3852/2010

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Συνημμένα αρχεία:
Νόμος 3852_2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης.pdf

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux