Πληροφορίες Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων

07/02/2023:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΑΜ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ

05/02/2023: ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 6-2-2023

 08/11/2022: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΜ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11/2022 (ΑΠΕΡΓΙΑ)

19/10/2022: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ INTERNET ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (E-MAIL) ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ. ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΚΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ)

07/04/2022: Επικαιροποιημένη κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 

05/04/2022: Επικαιροποιημένη κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 

01/04/2022: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 

24/03/2022: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους για την έκδοση του υπ’ αριθμ. 148453/22 από 14-3-2022 εγγράφου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου που αφορά στη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου σύμφωνα με το οποίο:

Ο πολίτης τρίτης χώρας, με την επιτυχή υποβολή της αίτησης για την ηλεκτρονική ανανέωση του τίτλου διαμονής του, λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της ανωτέρω βεβαίωσης και για όσο χρόνο αυτή ισχύει, ο κάτοχός της διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαμβάνει του συνόλου των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τον τίτλο διαμονής του οποίου την ανανέωση αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014. Η βεβαίωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος”.

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης

14/03/2022: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

27/01/2022: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι:

Τα ραντεβού ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ της Τρίτης 25/1/2022 μεταφέρονται για την Πέμπτη 3/2/2022 με την ίδια σειρά προτεραιότητας και την ίδια ώρα προσέλευσης.

Τα ραντεβού ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ της Τετάρτης 26/1/2022 μεταφέρονται για την Δευτέρα 7/2/2022 με την ίδια σειρά προτεραιότητας και την ίδια ώρα προσέλευσης.

Τα ραντεβού ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ της Τετάρτης 26/1/2022 μεταφέρονται για την Δευτέρα 7/2/2022 με την ίδια σειρά προτεραιότητας και την ίδια ώρα προσέλευσης.

Επαναλαμβάνουμε το περιεχόμενο προηγούμενης ανακοίνωσής μας σύμφωνα με το οποίο:

1. Τα ραντεβού επιδόσεων αδειών διαμονής μπορούν να τα επαναπρογραμματίσουν οι ενδιαφερόμενοι με δικές τους ενέργειες ηλεκτρονικά.

2. Τα ραντεβού βιομετρικών θα επαναπρογραμματιστούν με ενέργειες της Υπηρεσίας και οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν νέα κλήση

26/01/2022: Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων

24/01/2022: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25/1/2022.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ 24/1 ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΗΣ 25/1 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΑΜ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

24/01/2022: Ανακοίνωση ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων για την κακοκαιρία

Δείτε την Ανακοίνωση

28/12/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

Παράταση αδειών διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης.

Σύμφωνα με την Απόφαση 479988/2021 ΦΕΚ6248/Β/27-12-2021, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.

16/12/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

16/11/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

14/10/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

31/05/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για Εξαιρετικούς Λόγους

06/05/21: Κατά την Τετάρτη 5/5/2021 δεν κατέστη εφικτή η εξυπηρέτηση των προγραμματισμένων ραντεβού λόγω βλάβης του πληροφοριακού συστήματος. Δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ μεταφοράς των προγραμματισμένων ραντεβού.

21/04/21: Τα προγραμματισμένα ηλεκτρονικά ραντεβού επιδόσεων της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων, της 4/5/2021 λόγω μεταφοράς της υποχρεωτικής αργίας της Πρωτομαγιάς μεταφέρονται για την αμέσως επόμενη Παρασκευή 7/5/2021 με την ίδια σειρά και ώρα προσέλευσης

31/03/21: Ανακοίνωση  Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιά & Νήσων για μεταφορά ραντεβού

26/03/21Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

17/02/21Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. σχετικά με τη μεταφορά ραντεβού

16/02/21:  Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

12/02/21: Ορθή Επανάληψη Κοινής Ανακοίνωσης Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

22/01/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να τους δοθεί ραντεβού κατάθεσης εξαιρετικών λόγων να μην στέλνουν νέο μήνυμα για να πληροφορηθούν αν έλαβαν τελικά ραντεβού ή να μην προσέρχονται στου χώρους της Υπηρεσίας για να λάβουν τη σχετική πληροφορία.

Θα απαντηθούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα κατά τη σειρά που λήφθηκαν έως ότου να κλειστούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Τούτο θα γίνει σε δύο φάσεις: θα δοθούν ραντεβού για τις πρώτες δύο εβδομάδες και κατόπιν, μετά τις δύο εβδομάδες, θα δοθούν τα ραντεβού των επόμενων δύο εβδομάδων.

Όσοι δεν λάβουν καμία απάντηση τεκμαίρεται ότι δεν έλαβαν ραντεβού για τον επόμενο ένα μήνα τουλάχιστον.

21/01/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. για την κατηγορία εξαιρετικών λόγων

03/01/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

28/12/2020: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

11/12/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. – παράταση απαγορευτικού

04/12/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

27/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

17/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

12/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

14/9/2020: Οδηγίες ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων

01/06/2020: Κοινή Ανακοίνωση Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αλλοδαπών Α.Δ. Αττικής

15/04/2020: Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων περί παράτασης ισχύος αναστολής υποδοχής κοινού

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux