Υπηρεσίες μιας στάσης (One stop shop) στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στο νομό Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. ΚΥΑ οικ. 34547/11-07-2013 (ΦΕΚ Β΄/1785/24-07-2013)

One stop shop.pdf

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux