Συνάντηση των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Aττικής Σπυρίδων Κοκκινάκης παρευρέθη σε συνάντηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την πορεία των δασικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στη συνάντηση μετείχαν και οι άλλοι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με  την στήριξη για δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων, την ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα, την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων, την στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες καθώς στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων και τέλος την χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Ο Συντονιστής της Α.Δ.Α.  συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γενικής  Διεύθυνσης  Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Καλπαξίδη Αναστάσιο και τον Προϊστάμενο Τμήματος Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων Βασιλόπουλο Γεώργιο.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux