Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη για συνάντηση με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Ειδικότερα συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μιας στάσης και δη ζητήματα κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών, στελέχωσης των υπηρεσιών μιας στάσης, διαδικασιών χορήγησης των αδειών διαμονής και εξυπηρέτησης ειδικών κατηγοριών αλλοδαπών (όπως μόνιμης διαμονής επενδυτή).

Παράλληλα, έγινε εκτενής παρουσίαση από τον Συντονιστή των ειδικών θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής όσον αφορά τα ανωτέρω ζητήματα.

Στην συνάντηση συμμετείχαν και διευθυντικά στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux