Στατιστική και γεωχωρική ανάλυση εγγραφής σημείων Υδροληψίας στο ΕΜΣΥ

H Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εκπόνησε τεχνική έκθεση με στατιστικά στοιχεία και γεωχωρική ανάλυση εγγραφών υδροσημείων στο Εθνικό Σημείο Μητρώο Υδροληψίας ΕΜΣΥ για την περίοδο 2014-2019

Στατιστική και γεωχωρική ανάλυση εγγραφής σημείων Υδροληψίας στο ΕΜΣΥ 2014-2019

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux