ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux