Πράξη ενσωμάτωσης προδήλων σφαλμάτων στον Δασικό Χάρτη Δήμων Ελληνικού, Γλυφάδας και Αλίμου, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών που αναρτήθηκε με την με αριθμ. 17297/12-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΗΗΟΡ1Κ-5Ρ1) απόφασή μας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 68024/8-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΔΧΕΟΡ1Κ-Ρ2Η) όμοια

Δείτε την Απόφαση

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux