Πληροφορίες Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων

04/12/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

27/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

17/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

12/11/2020: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

14/9/2020: Οδηγίες ΔΑΜ Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων

01/06/2020: Κοινή Ανακοίνωση Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αλλοδαπών Α.Δ. Αττικής

15/04/2020: Ανακοίνωση Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νότιου Τομέα, Πειραιά και Νήσων περί παράτασης ισχύος αναστολής υποδοχής κοινού

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux