Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου στην εταιρία 'ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ' κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την Περίληψη της Απόφασης

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux