Παράταση ισχύος της υπ' αρ. οικ.26971/7123/31-3-2020 απόφασής μας, περί αναστολής αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης κοινού στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Απόφαση

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux