Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α' 92)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/8-7-2020) “Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, για τη συλλογή στοιχείων και εγγράφων που αφορούν ατομικές διοικητικές πράξεις, της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979).

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία συλλογής, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΝ, του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων γίνεται στα κατά τόπους γραφεία των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές προσκλήσεις – ανακοινώσεις τους.

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux