Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση κατεδάφισης πρωτοκόλλων αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού- παραλίας Π.Ε. Νήσων, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ανατ. Αττικής και Δυτικής Αττικής, οριστικών εκθέσεων αυτοψίας στο ρέμα Πικροδάφνης, στα όρια των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου και αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δάση- δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στις Π.Ε. Πειραιώς, Δυτικής και Ανατ. Αττικής

Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Δείτε εδώ το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux