Διαδικτυακοί Χάρτες Δ/νσης Υδάτων Αττικής

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών παρεχόμενων υπηρεσιών σχεδίασε και δημοσιεύει 3 νέες Γεωπύλες με θέματα που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων (Υδατικοί Πόροι – Υδροληψίες, Ακτές Κολύμβησης, Πλημμύρες). Περισσότερα…

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux