Δεύτερο (2ο) έγγραφο διευκρινίσεων επί της 3/2020 διακήρυξης Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού (Hardware), λογισμικού (Software) και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής

Δείτε εδώ την διευκρίνιση.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux