Ανακοίνωση λειτουργίας Γραφείου Επισημείωσης της Χάγης την 31η Δεκεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, το Γραφείον που χορηγεί την «Επισημείωση της Χάγης» – Σφραγίδα Apostille,  δεν θα υποδέχεται κοινό μετά τις 11:30 π.μ. λόγω των εργασιών αναβαθμίσεως και αρχικοποιήσεως της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για το έτος 2021

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux