Ίριδα - Εκπαιδευτικό Υλικό

Εγχειρίδιο Χρήσης

1. Εισαγωγή εγγράφου από καθήκον Γραμματείας

2. Διόρθωση εισαγωγής από καθήκον Γραμματείας που το εισήγαγε

3. Διαχείριση εγγράφου (Χρέωση, Σύνταξη Απάντησης)

4. Εισαγωγή ορθής επανάληψης από καθήκον Γραμματείας

5. Manual για εξαιρέσεις ηλεκτρονικής διακίνησης

6. Προώθηση εγγράφων από έναν αποδέκτη εγγράφου και σε άλλους αποδέκτες εντός του φορέα

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux