Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε τη Διακήρυξη

Περίληψη αίτησης ερμηνείας διαθήκης ΜΑΡΙΑΣ χας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ το γένος ΠΟΥΡΗ.

Δείτε εδώ την περίληψη.

Σύσκεψη στο γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για να εξεταστεί η πορεία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Καπανδριτίου-Καλάμου-Βαρνάβα Αττικής, που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2017

Στις 13-10-2017 έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για να εξεταστεί η πορεία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές Καπανδριτίου-Καλάμου-Βαρνάβα Αττικής, που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2017.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

  1. Κοκκινάκης Σπυρίδων, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
  2. Φιλίππου Πέτρος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
  3. Σάσσαλος Παναγιώτης, Διευθυντής Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
  4. Χριστακόπουλος Παύλος, Διευθυντής Αναδασώσεων Αττικής
  5. Δαγκλής Θεόδωρος, Τμηματάρχης Εκτέλεσης Δασοτεχνικών ΄Εργων της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • ΄Εγινε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η σύνταξη της μελέτης αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων από την Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής. Δύο επί μέρους μελέτες (αναδασώσεων και φραγμάτων «σαρζανέτ») θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι  τέλους του τρέχοντος μήνα.
  • ΄Εγινε χρηματοδότηση ύψους 4.050.000 ευρώ για την κατασκευή των όλων των έργων που σχεδιάστηκαν.
  • Στις 12-10-2017 δημοσιοποιήθηκαν οι προσκλήσεις εργοληπτών για την κατασκευή 9 υποέργων αντιδιαβρωτικής-αντιπλημμυρικής προστασίας.
  • Η έναρξη κατασκευής των έργων αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου. Η ολοκλήρωση όλων των έργων που σχεδιάστηκαν, προβλέπεται εντός τριμήνου από την  υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής.

 

                                                           Από το Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης

                                                                                    Διοίκησης Αττικής

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό έτους 2017 του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ.

Δείτε εδώ τον προυπολογισμό.

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Σεπτέμβριος 2017)

Σεπτέμβριος 2017

Απολογισμοί 2016 κληροδοτημάτων διαχειρίσεως ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

Δείτε εδώ τους απολογισμούς :

Ισολογισμοί 2016 κληροδοτημάτων διαχειρίσεως ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

Δείτε εδώ τους ισολογισμούς :

Ισολογισμός - Απολογισμός 2016 κληροδοτήματος ΑΣΗΜ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΣΗΕΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό – ισολογισμό.

Ισολογισμός - Απολογισμός 2016 κληροδοτήματος ΑΙΚ. ΒΙΔΑΛΗ - ΕΣΗΕΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό – ισολογισμό.

Ισολογισμός - Απολογισμός 2016 κληροδοτήματος ΓΕΡ. ΛΥΧΝΟΥ - ΕΣΗΕΑ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό – απολογισμό.