ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι. ΛΑΜΠΡΙΔΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠ. ΤΣΕΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΟΧΤΩ (8) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΛΑΓΑΝΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ.ΚΡΙΕΖΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΣΤΙΝΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι. ΛΟΝΤΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΒΑΡΔΑΚΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΒΑΡΔΑΚΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΛΟΓΕΡΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΩΡΕΑΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧ. ΣΑΡΑΛΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΟΝΤΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΩΡΕΑΣ Ι. ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΤΟΥΣ 2016 ΔΩΡΕΑΣ ΗΡ. ΚΟΤΣΙΦΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό