Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού δήμου Μαραθώνα και δημοτικής ενότητας Καπανδριτίου δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

Δείτε την 3η Απόφαση Τροποποίησης

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανακήρυξης υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε βάρος των εσόδων των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών

Δείτε την απόφαση

Πρόσκληση χορήγησης προπτυχιακής υποτροφίας,έτους 2017-2018 σε βάρος των εσόδων της δωρεάς "Λουκιανού Νικολαϊδη", που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών.

Δείτε την πρόσκληση

Επιβολή προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την περίληψη

Περίληψη δικογράφου ερμηνείας διαθήκης Ανδρομάχης Στρίγγου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΣΤΡΙΓΓΟΥ

Περίληψη δικογράφου αλλαγής σκοπού του ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ α)ΕΛΕΝΗΣ συζ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ & β)ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ συζ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΚΡΗ που διαχειρίζεται η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΒΕΚΡΗ (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ (1)

Περίληψη αίτησης περί μεταβολής σκοπού Κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Σωματείο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Δείτε την περίληψη

Ανακοίνωση για το Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 80/81 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ /ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση για το Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 78/79 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017)

Δείτε την Ανακοίνωση

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux