Περίληψη αιτήσεως ερμηνείας διαθήκης ΒΕΛΩΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ.

Δείτε εδώ την περίληψη.

Διαγωνισμός για την επιλογή εταιρίας Security, ιδρύματος Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα.

Δείτε εδώ το κείμενο του διαγωνισμού.

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μάϊος 2017)

Μάιος 2017

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Δείτε εδώ την περίληψη της απόφασης:

Ισολογισμός ιδρύματος ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ οικονομικού έτους 2016.

Δείτε εδώ τον ισολογισμό.

Απολογισμός ιδρύματος ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ οικονομικού έτους 2016.

Δείτε εδώ τον απολογισμό.

Πρόσκληση προγραμμάτων υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές Ακαδ. Έτους 2017-2018.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Δημοσίευση πρόσκλησης αξίωσης κληρονομικού δικαιώματος δημοσίου επί της κληρονομίας Παρασκευοπούλου Θεανούς.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Περίληψη Υποτροφίας Ιδρύματος Αβραμίδη Έτους 2015 - 2016

Δείτε εδώ την περίληψη:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΦΕΛΤΟΥ Ι. ΣΚΥΛΙΤΖΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Δείτε εδώ τον πίνακα: