Ανακοίνωση Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Aθηνών A' και Κοινωνικών Υποθέσεων για την περίοδο των εορτών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Δημοσίευση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Οικονόμου Ευστράτιος», που διαχειρίζεται το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αιγίνης

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Οικονόμου Ευστράτιος».

Δημοσίευση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του «Ενυάλειου Κληροδοτήματος» που διαχειρίζεται ο Σύλλογος προς Διάδοση Ελληνικών Γραμμάτων

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του «Ενυάλειου Κληροδοτήματος».

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Νοτίου Τομέα, Πειραιά & Νήσων

Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κτήριο που εδρεύει η ΔΑΜ Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων, τα ραντεβού που είχαν οριστεί για τις 10/12/2018 μεταφέρονται για την Παρασκευή 14/12/2018.

Δημοσίευση εγκεκριμένων προϋπολογισμών 2019 εννέα (9) Κληροδοτημάτων και Δωρεών που διαχειρίζεται η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Παρθενίου Βαρδάκα»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, της Δωρεάς «Αντώνιου Κομιζόπουλου»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Δημήτριου Κριεζή»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Ιωάννη Λόντου»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, της Δωρεάς «Αναστάσιου Μαρτσόπουλου»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, της Δωρεάς «Ιωάννη Σάραλη»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Πέτρου Στεφανίτση»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Στίνη»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Τσέλιου»

Δημοσίευση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Στυλ. Γκίνη»

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Στυλ. Γκίνη».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. Ε. ΑΡΕΤΑΙΟΥ - 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΦΙΩΤΗ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΚΛΗΡOΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ".

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ".

Δείτε εδώ τον απολογισμό