ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον προΰπολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΙΜΩΝ ΦΡΑΙΕΡ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΙΜΩΝ ΦΡΑΙΕΡ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019 της Κληρονομιάς Μαρίας Λαζοπούλου, που διαχειρίζεται το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

'Εγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 της Κληρονομιάς Μαρίας Λαζοπούλου, που διαχειρίζεται το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του κληροδοτήματος «Αθανασίου Λευκαδίτη» που διαχειρίζεται η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης.

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

Δημοσίευση της έγκρισης της Α’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος με την επωνυμία «Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" Θέσεις : α/ "Αγ. Τριάδα – ρέμα Αγ. Τριάδας - λάκα Πατέρας" & β/ "Μάσκαρι"

Δείτε την Διακήρυξη

Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Ιωάννη Ηλιάδη», που διαχειρίζεται το Σωματείο με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του κληροδοτήματος «Ηλία Ατσάρου», που διαχειρίζεται το Σωματείο με την επωνυμία «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό