Περίληψη ερμηνείας διαθήκης ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ την περίληψη.

«Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων, λοιπών υλικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 68.000,00€ (ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»

Δείτε την διακήρυξη

Τροποποίηση προϋπολογισμού 2017 κληροδοτήματος Αναστασίου Ορλάνδου.

Δείτε εδώ την τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Ανακοίνωση λειτουργίας του Γραφείου χορήγησης της «Επισημείωσης της Χάγης» – Σφραγίδα Apostille για τις 24/03/2017

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την Παρασκευή 24-3-2017, το Γραφείο που επισημειώνει έγγραφα με τη Σφραγίδα της Χάγης – Apostille , θα εξυπηρετεί το κοινό από τις 09:00 έως τις 13:00.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνσιμού, με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την παροχή υπηρεσιών του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, για τα έτη 2017-2023 & Σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2017-2022 (CPV: 90733100-5)»

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Δείτε την Διακήρυξη

Προϋπολογισμός 2016 κληροδοτήματος Π. Στεφανίτση.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.

Προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακού, ιδρύματος ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ & ΕΥΑΝΘ. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΠΕΤΡΟΥΤΣΗ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Επισημειώσεως της Χάγης - Apostille θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους κατά την σήμερον 07-3-2017 έως τις 13:00 λόγω αναγκαίων εργασιών συντηρήσεως του πληροφοριακού συστήματος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (στοιχεία άντλησης 28-2-2017)

Δείτε τη Δημοσίευση

Τροποποίηση ανάρτησης δασικού χάρτη δημοτικής ενότητας Καπανδριτίου δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Δείτε την Τροποποίηση

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux