Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Ιούλιος 2017)

Ιούλιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (στοιχεία άντλησης 3-7-2017)

Ιούνιος 2017 (στοιχεία 3/7/2017)

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μάϊος 2017)

Μάιος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (στοιχεία άντλησης 2-5-2017)

Απρίλιος 2017 (στοιχεία 2/5/2017)

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (στοιχεία άντλησης 31-3-2017)

Μάρτιος 2017 (στοιχεία 31/3/2017)

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (στοιχεία άντλησης 28-2-2017)

Φεβρουάριος 2017 (στοιχεία 28/2/2017)

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 991-06 - Μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2017 (31/1/2017)

Ιανουάριους 2017 (στοιχεία 31/1/2017)