Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (στοιχεία άντλησης 28-2-2017)

Δείτε τη Δημοσίευση

Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Φορέας 991-06 - Μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2017 (31/1/2017)

Δείτε την Δημοσίευση

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux