Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Δείτε εδώ την περίληψη της απόφασης:

Ανακοίνωση για την λειτουργία της Σφραγίδας της Χάγης στις 17/5/17

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόφασης Τροποποίησης Απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πρόσκλησης Υποβολής Αντιρρήσεων

Δείτε την Ανακοίνωση

Δείτε την Απόφαση

Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού δήμου Μαραθώνα και δημοτικής ενότητας Καπανδριτίου δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

Δείτε την 3η Απόφαση Τροποποίησης

Επιβολή προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την περίληψη

Ανακοίνωση για το Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 80/81 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ /ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)

Δείτε την ανακοίνωση

Ανακοίνωση για το Δελτίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 78/79 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017)

Δείτε την Ανακοίνωση

Επιβολή ειδικού διοικητικού προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «CALLIKU MP. FLOREND ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την Περίληψη

Δεύτερη τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού δήμου Μαραθώνα και δημοτικής ενότητας Καπανδριτίου δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

Δείτε την Τροποποίηση Απόφασης

Προγραμματισμός ραντεβού στη ΔΑΜ Αθήνας Α' για εξαιρετικούς λόγους

Ραντεβού στη ΔΑΜ Αθήνας A” για εξαιρετικούς λόγους (επταετή παραμονή […]