Επείγουσα ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης & Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης Α.Δ.Α

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & […]

Ανακοίνωση του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών, σχετικά με τη λειτουργία της Σφραγίδας της Χάγης, για την Παρασκευή 12/1/2018

Λόγω 24 ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ της ΟΣΕΑΔΕ, η Υπηρεσία ΓΙΑ ΤΗ […]

Ανακοίνωση του Γραφείου της Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης, για την Παρασκευή 29/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, την 29-12-2017, το Γραφείον της Επισημειώσεως […]

Η Δ/νση Αστικής Κατάστασης Α' & Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με την κατάθεση αιτήσεων την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2017-2018

Δείτε την Ανακοίνωση

Η Δ/νση Αστικής Κατ/σης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με την κατάθεση αιτήσεων την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2017-2018

Δείτε την Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι, κατά την 14η -12-2017, το Γραφείον Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης (Apostille), λόγω της πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας, θα λειτουργήσει με προσωπικόν ασφαλείας. Ευχαριστούμε δια την κατανόηση

Ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιά & Νήσων για την Τρίτη 12/12/2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ ΔΕΝ […]

Ανακοίνωση του Τμήματος Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών, σχετικά με τη λειτουργία της Σφραγίδας της Χάγης, για την Παρασκευή 8/12/2017

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων σχετικά με την παραλαβή αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015, για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2017-2018

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση:

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Δείτε εδώ την απόφαση: