ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΡΙΩΝ (3) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΙΤΕ […]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΟΧΤΩ (8) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΛΑΓΑΝΗ

ΔΕΙΤΕ […]

Ανακοίνωση του Γραφείου της Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης, για την Παρασκευή 30/03/2018

Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω της συμμετοχής των υπαλλήλων της Α.Δ.Α. […]

Ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α' και Κοινωνικών Υποθέσεων για την περίοδο του Πάσχα 2018

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 02/04/2018 έως και […]

Ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής για τις καταθέσεις αιτημάτων του Ν. 4332/2015 και του Ν. 3838/2010 κατά την περίοδο του Πάσχα 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από 2/4/2018 έως 11/4/2018 δεν θα παραληφθούν […]

Ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα & Ανατολικής Αττικής

Η Δ/νση Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής σας […]

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την Περίληψη της Απόφασης

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την Περίληψη της Απόφασης

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την Περίληψη της Απόφασης

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Ν. ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 5 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε την Περίληψη της Απόφασης