ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΘΗΣ Γ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό – ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΗΛΙΑ ΑΤΣΑΡΟΥ"

Δείτε εδώ τον ισολογισμό και απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "Α. ΣΥΓΓΡΟΥ"

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

Ανάρτηση απόφασης έγκρισης πρακτικών και διορισμού μίας (1) υποτρόφου από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως, διαχείρισης της Ακαδημίας Αθηνών με έναρξη το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Δείτε εδώ την απόφαση έγκρισης πρακτικών και διορισμού μίας (1) […]

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΩΡΕΩΝ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΈΤΟΥΣ 2018 ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Δείτε εδώ τους ισολογισμούς

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΩΡΕΩΝ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΈΤΟΥΣ 2018 (ΜΕΡΟΣ Α΄)

Δείτε εδώ τους ισολογισμούς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΩΡΕΩΝ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΈΤΟΥΣ 2018 (ΜΕΡΟΣ Γ΄)

Δείτε εδώ τους απολογισμούς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΩΡΕΩΝ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΈΤΟΥΣ 2018 (ΜΕΡΟΣ Β΄)

Δείτε εδώ τους απολογισμούς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΩΡΕΩΝ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΈΤΟΥΣ 2018 (ΜΕΡΟΣ Α΄)

Δείτε εδώ τους απολογισμούς