ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ"

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό και απολογισμό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ"

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό και απολογισμό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ"

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ και ΆΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ και ΆΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΟΤΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΠΟΤΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣ. και ΚΟΡ. ΛΙΑΡΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΛΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΤΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΛΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΤΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό