ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΣΕΛΙΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΙΕΖΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΙΝΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΒΑΡΔΑΚΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΝΤΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΛΑΓΑΝΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΔΩΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΑΛΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό