Αυτόματο Περίληψη δικόγραφου επωφελέστερου τρόπου αξιοποίησης περιουσίας ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ.

Δείτε εδώ την περίληψη.

ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΛΛΗΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗ_Περίληψη αίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών περί ερμηνείας διαθήκης_(Δικάσιμος 04-04-2019)

Δείτε την περίληψη εδώ

Περίληψη αίτησης ερμηνείας διαθήκης Σπυρίδωνος Ανδρεαδάκη του Χρήστου.

Δείτε εδώ την περίληψη.

Περίληψη αίτησης για την αξιοποίηση της περιουσίας της διαθέτιδος Ευγενίας χήρας Κων/νου Δανέση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στις 19.03.2019

Δείτε εδώ την περίληψη αίτησης των Σωματείων με την επωνυμία […]

Περίληψη δικογράφου αίτησης ερμηνείας διαθήκης Ζουγανέλη Ανδρέα.

Δείτε εδώ την περίληψη.

ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΡΥΣΙΝΑ_Δήμος Μαραθώνα_Περίληψη αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επωφελέστερης αξιοποίησης ακινήτου_(Δικάσιμος 25-02-2019)

Δείτε την περίληψη εδώ

ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ_Κ.Ε.Α.Τ._Περίληψη αίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών περί μεταβολής σκοπού_(Δικάσιμος 05-03-2019)

Δείτε την περίληψη εδώ

Περίληψη ερμηνείας διαθήκης Σταυροπούλου Αδαμαντίας του Νικολάου.

Δείτε εδώ την περίληψη:

περίληψη (1)

περίληψη (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΕΠΩΦΕΛΕΣΤΕΡΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Περίληψη αίτησης για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας της διαθέτιδος Αναστασίας Δρίτσα, που διαχειρίζεται το Ίδρυμα με την επωνυμία "Άσυλο Πενήτων Β. Αθανασίου Πρωθιέρεως - Γηροκομείον Πειραιώς, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 19.02.2019

Δείτε εδώ την περίληψη της αίτησης που συζητείται ενώπιον του […]