Περίληψη αίτησης για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας της διαθέτιδος Αναστασίας Δρίτσα, που διαχειρίζεται το Ίδρυμα με την επωνυμία "Άσυλο Πενήτων Β. Αθανασίου Πρωθιέρεως - Γηροκομείον Πειραιώς, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 19.02.2019

Δείτε εδώ την περίληψη της αίτησης που συζητείται ενώπιον του […]

Περίληψη αίτησης αλλαγής σκοπού διαθήκης Αμαλίας Φωτιάδου του Σάββα.

Δείτε εδώ την περίληψη.

Περίληψη αίτησης για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας της διαθέτιδος Δέσποινας Κυριαζή, που διαχειρίζεται το Ίδρυμα με την επωνυμία "Άσυλο Πενήτων Β. Αθανασίου Πρωθιέρεως - Γηροκομείον Πειραιώς, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 19.03.2019

Δείτε εδώ την περίληψη της αίτησης που συζητείται ενώπιον του […]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π. "Σ. ΧΛΩΡΟΥ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π. "ΕΛ. ΤΣΑΝΤΙΛΗ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π. "Γ. ΤΡΕΚΑ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

Ανάρτηση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ιδρύματος "Άσυλο Πενήτων Βασ. Αθανασίου Πρωθιέρεως - Γηροκομείον Πειραιώς"

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑ

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό – ισολογισμό