ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου στον κλάδο του Ποινικού Δικαίου 17-18, από τα έσοδα γενικών κληροδοτημάτων υπέρ εκπαιδεύσεως, διαχειρίσεως Ακαδημίας Αθηνών.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου στον κλάδο της Κλασικής Φιλολογίας 17-18, από τα έσοδα γενικών κληροδοτημάτων υπέρ εκπαιδεύσεως, διαχειρίσεως Ακαδημίας Αθηνών.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου στον κλάδο της Ιατρικής-Βιολογίας 17-18, από τα έσοδα γενικών κληροδοτημάτων υπέρ εκπαιδεύσεως, διαχειρίσεως Ακαδημίας Αθηνών.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Απόφαση ανακήρυξης υποτρόφου στον κλάδο των Μαθηματικών 17-18, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Π. Γραμματικάκη, διαχειρίσεως Ακαδημίας Αθηνών.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Απολογισμός και ισολογισμός έτους 2016, κληροδοτήματος ΑΛΕΞ. Γ. ΣΑΡΗ , ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Δείτε εδώ τον απολογισμό και τον ισολογισμό.

Απολογισμός 2016 κληροδοτήματος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, διαχειρίσεως ΧΕΝ Ελλάδος.

Δείτε εδώ τον απολογισμό.

Έγκριση μίας (1) υποτροφίας 2017-2018 (στον κλάδο του περιβάλλοντος) από τα έσοδα γενικών κληροδοτημάτων, διαχειρίσεως Ακαδημίας Αθηνών.

Δείτε εδώ την υποτροφία.

Έγκριση μίας (1) υποτροφίας 2017-2018 (στον κλάδο κλασσικής αρχαιολογιάς) από τα έσοδα γενικών κληροδοτημάτων, διαχειρίσεως Ακαδημίας Αθηνών.

Δείτε εδώ την υποτροφία