ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΟΦΕΛΤΟΥ ΣΚΥΛΙΤΖΗ" ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΚΥΛΙΤΖΗ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΥ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α.

Προϋπολογισμός 2018 κληροδοτήματος Θεόδωρου & Ελένης Αρεταίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΩΡΕΑΣ "ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΜΠΕΗ" ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ Ε.Μ.Π.

Προϋπολογισμός 2017 Δωρεάς Μαριάννας Μπέη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Γ. ΣΑΡΗ" ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αλέξανδρου Σαρή 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΑΘ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό – ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 "ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΛΤΣΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό