ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Μαρίας Ζαούση», που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Αλέξανδρου και Ζωής Χατζοπούλου», που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Λεωνίδα Νικολαΐδη», που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη», που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, της Κληρονομίας «Ανθής Γ. Μελισσουργού».

Δείτε τον προϋπολογισμό εδώ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

Περίληψη Ανακοίνωσης Δίκης με Προσεπίκληση για Παρέμβαση σε Δίκη Αλλαγής Σκοπού της Διαθήκης Ζηνοβίας Παντελίδη – Τουφεξή, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στις 28.01.2020

Δείτε εδώ την περίληψη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

Περίληψη Αίτησης Αλλαγής Σκοπού της Διαθήκης της Ζηνοβίας Παντελίδη - Τουφεξή, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στις 28.01.2020

Δείτε εδώ την Περίληψη