ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"

Δείτε εδώ τον ισολογισμό και απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΟΣΜΕΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΡΥΔΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 "ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ΄ ΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Ι. ΗΛΙΑΔΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό και απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ"

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΦΙΩΤΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό