ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "Α. ΣΥΓΓΡΟΥ"

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΦΑΙΔΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό – απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό – απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΟΔΥΣΣΕΑ ΦΩΚΑ".

Δείτε εδώ τον ισολογισμό – απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2017 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό