Απολογισμός 2015 κληροδοτήματος Μαρίας Στυλ. Κασιμάτη.

Δείτε εδώ τον απολογισμό.

Απολογισμός 2014 κληροδοτήματος Μαρίας Στυλ. Κασιμάτη.

Δείτε εδώ τον απολογισμό.

Απολογισμός 2015 κληροδοτήματος Α. Μινωτή εις μνήμην Κ.Παξινού.

Δείτε εδώ τον απολογισμό.

Προϋπολογισμός 2016 Κληροδοτήματος Καλογερόπουλου.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.

Προϋπολογισμός 2016 Λαμπροπούλειου Ιδρύματος.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.

Απολογισμός ισολογισμός 2015 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Δείτε εδώ τον απολογισμό και τον ισολογισμό.

Ισολογισμός και απολογισμός 2015 Κοινωφελούς Ιδρύματος Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ.

Δείτε εδώ τον απολογισμό και τον ισολογισμό.

Απολογισμός και ισολογισμός 2016 Ιδρύματος Σωτηρίου και Πολυξένης Αβραμίδη.

Δείτε εδώ τον απολογισμό και τον ισολογισμό.

Προϋπολογισμός 2016 Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη .

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.

Προϋπολογισμός 2016 κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης ΔΩΡΕΑ Α. ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣΗ ΜΝΗΜΗΝ Κ. ΠΑΞΙΝΟΥ.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.