ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2017 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2018 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΝΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΓΚΙΝΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ"

Δείτε εδώ τον ισολογισμό και απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΤΖΑ"

Δείτε εδώ τον ισολογισμό & απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ & ΕΛ. ΤΣΑΚΥΡΟΓΛΟΥ"

Δείτε εδώ τον ισολογισμό & απολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΡΥΔΗ

Δείτε εδώ τον απολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΤΟΥΣ 2017 ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό