ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2016, 2017 ΚΑΙ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΥΚΙΑ"

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, απολογισμούς και ισολογισμούς

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΖΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό και απολογισμό

Δημοσίευση εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία "Θεραπευτήριο Απόρων Νέων και Νεανίδων Κλεομένους και Αγγελικής Οικονομίδου"

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Κ.Α.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΡΩΓΗΣ

Δείτε εδώ τους απολογισμούς και ισολογισμούς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "ΣΥΡΙΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΘΗΤΟΥ", ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΙΣ 07.11.2019

Δείτε εδώ την περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ", ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 07.01.2020

Δείτε εδώ την περίληψη