Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα, Τηλ: 213 2035 787, Fax: 213 2035 789, e-mail: education@attica.gr

Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης: κ. Ιωάννης Γραψίτης, τηλ. 213 2035 787.
Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης υπάγεται απευθείας στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και έχει ως αρμοδιότητα τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ώστε να εφαρμοστούν κατάλληλα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και να μπορούν έτσι οι υπάλληλοι να ανταποκρίνονται με συνέπεια και ακρίβεια στις όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις των οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών των υπηρεσιών τους.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της λειτουργίας της ιστοσελίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι υπάλληλοι του φορέα μας μπορούν πλέον να βρίσκουν σε αυτή τη σελίδα πληροφορίες για τα προγραμματισμένα σεμινάρια του ΙΝ.ΕΠ. της κάθε προγραμματικής περιόδου, επιλεγμένα με κριτήριο τη συνάφεια των δραστηριοτήτων και των αντικειμένων εργασίας.

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του ΕΚΔΔΑ: Τεύχος 31, Τεύχος 32, Τεύχη 33-34

Οδηγός Επιμορφωνόμενων του ΙΝ.ΕΠ.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Α. ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.
2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝ.

Β. ΑΝΑ ΜΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2016
Οκτώβριος 2016
Νοέμβριος 2016
Δεκέμβριος 2016

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα ανωτέρω επιμορφωτικά σεμινάρια, ή να αναζητήσετε περαιτέρω σεμινάρια στη σελίδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.