Δ/νση Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

Λ. Σπάτων 65 & Καζαντζάκη, 153 44, Γέρακας, Τηλ: 210 6600 900, Fax: 210 6600 921, e-mail: astikh_katastash_anat@attica.gr

Τμήμα Ιθαγένειας
Τηλ: 210 6600 901
Τμήμα Πολιτογράφησης
Δέχεται αιτήσεις κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ: 210 6600 946
Τμήμα Γραμματείας
Τηλ: 210 6600 939

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (13/9/2018):

Η Δ/νση Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής σας γνωστοποιεί, ότι σύμφωνα με την αρ. 77501/26283/12-09-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η κατάθεση αιτήσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με γέννηση – φοίτηση (Ν.4332/2015), με καθορισμό καθώς και αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών και ομογενών θα γίνεται από 12/09/2018 κάθε Τρίτη και ώρα 9.00 – 14.00 χωρίς ραντεβού.

Δείτε την Ανακοίνωση:

Η Δ/νση Αστικής Κατάστασης Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 135/2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 228 Α’) είναι αρμόδια “για τον χειρισμό των θεμάτων ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων”
Αποτελείται από:
Το Τμήμα Ιθαγένειας, με αρμοδιότητα τη διαπίστωση της κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων των δήμων της τοπικής μας αρμοδιότητας,
Το Τμήμα Πολιτογράφησης, με αρμοδιότητα την εξέταση αιτημάτων αλλοδαπών για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση,
Το Τμήμα Γραμματείας, με αρμοδιότητα την παραλαβή αιτήσεων, τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης, την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από πολίτες, την οργάνωση και τήρηση του ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου της Διεύθυνσης, την παροχή πληροφοριών στους πολίτες και την κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοίκησης όλων των αποφάσεων που αναρτώνται στο διαδίκτυο.