1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Σπυρίδων Κοκκινάκης στην ημερίδα για το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής που πραγματοποιήθηκε στις 23.10.17 στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page