Συμμετοχή στο 8ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η ανάταξη της Δυτικής Αττικής

Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συμμετείχε στο 8ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η ανάταξη της Δυτικής Αττικής.
Στο συνέδριο συμμετείχε επίσης η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Το συνέδριο διεξήχθη στα Μέγαρα με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών και στελεχών της κυβέρνησης, εκπροσώπων φορέων και στελεχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Ά και΄Β βαθμού, παραγωγικών φορέων της περιοχής και κατοίκων.