Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν4423/2016 και της υπ’ αριθ. 168586/1388/07-08-2018 εγκυκλίου του αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας επέχει επιτακτικής ανάγκης η εκτέλεση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων και κατ’ επέκταση η διαχείριση του Δάσους της περιοχής Κινέτας, το οποίο κηρύχθηκε αναδασωτέο με την ανωτέρω (4) σχετική απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α., μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 23 Ιουλίου 2018.

Δείτε την Ανακοίνωση