Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Επισημειώσεως της Χάγης - Apostille θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους κατά την σήμερον 07-3-2017 έως τις 13:00 λόγω αναγκαίων εργασιών συντηρήσεως του πληροφοριακού συστήματος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page