Σας ενημερώνουμε ότι την σήμερον 26-10-2017, θα διακοπεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όλες τις υπηρεσίες του κτιρίου επί της οδού Γ. Κατεχάκη 56 λόγω απαραίτητων εργασιών συντηρήσεως από τη Διεύθυνση Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε ότι την σήμερον 26-10-2017, θα διακοπεί η λειτουργία του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όλες τις υπηρεσίες του κτιρίου επί της οδού Γ. Κατεχάκη 56 λόγω απαραίτητων εργασιών συντηρήσεως από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Γραμματείας και Πληροφορήσεως Πολιτών θα εξυπηρετεί το κοινό μέχρι τις 13:00.

Σας ζητούμε συγγνώμη δια την αναστάτωση.

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page